...

Веће 3 / Природне науке и физичко васпитање

Нада Велимировић       ХЕМИЈА

Станислава Поповић    БИОЛОГИЈА

Владан Поповић            ФИЗИКА

Жарко Ратковић             МАТЕМАТИКА / РАЧУНАРСКА ГРАФИКА / ИНФОРМАТИКА

Радоња Ерчевић            МАТЕМАТИКА / ИНФОРМАТИКА

Зоран Јаковвљевић       ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ