...

Веће 1 / Цртање, сликање и вајање

ЦРТАЊЕ / СЛИКАЊЕ / ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ / ТЕХНИКЕ ЗИДНОГ СЛИКАРСТВА / ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ / ТЕОРИЈА ФОРМЕ

мр Бобан Босић

мр Олгица Лазаревић

мр Ивана Стајић

мр Светлана Вуксановић

Слободан Лукковић

Алиса Матовић

Александар Златојевић    ПОМОЋНИ НАСТАВНИК

ВАЈАЊЕ / МОДЕЛОВАЊЕ  

Милан Марковић