Друге уметничке школе у Србији

Школа за дизајн Београд

Уметничка школа Ниш

Уметничка школа Ужице

Техноарт Београд

„Богдан Шупут“ Нови Сад

Школа за уметничке занате – Шабац

Школа за текстил Лесковац

Списак не наводи све школе у Србији које имају уметничке и дизајнерске профиле. Наведеним школама основна или превасходна делатност је образовање у подручју рада „Култура, уметност и јавно информисање“.

Школа се налази у улици Цара Лазара 38 у близини главне поште и Народне библиотеке

036 / 326-700

umetnicka@mts.rs