Запослени

Школа има 48 запослених

У настави ради 40 запослених а у  ваннастави ради 8 запослених радника