...

Зграда

Позиција и просторни услови зграде у којој школа ради, за број ученика који се школује и број и врсту образовних профила које школа има, након проширења и адаптације 2014 године, слободно се могу назвати одличним. Наравно, идеалне услове школа би могла имати једино изградњом простора по нормативима које прописује надлежно министарсво. У више наврата вођени су разговори са локалном самоуправом, која је јасно показивала  жељу .да проблем просторија за рад Уметничке школе у Краљеву,трајно реши. Друга, такође добра солуција о којој се размишља јесте одабир простора у власништву локалне самоуправе, који би се определио за трајну и потпуну адаптацију и прилагођавање истог важећим нормативима и преко тога модернизованом извођењу наставе.