...

Основни подаци о школи

Назив школе: Уметничка школа у Краљеву

Адреса: Цара Лазара бр. 38  /  36 000 Краљево

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

Степен / врста образовања: Средња школа / стручно и уметничко образовање

Жиро рачун школе:

ПИБ:

Матични број:

 

Уметничка школа у Краљеву је једна од малобројних школа у Србији која се бави образовањем  у области ликовне уметности и дизајна. Врло брзо (одмах по упису својих првих матураната на факултете), школа стиче углед, скромно речено, добре школе. Најмлађа у региону, основана је 2004 године као 10-та средњошколска установа у Краљеву. Школа уписује два одељења (40 ученика) годишње у три образовна профила:  Ликовни техничар,Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа и Техничар дизајна графике. 160 ученика, 42 наставника, 5 радника управе (директор, секретар, шеф рачуноводства, педагог, библиотекар) и 4 помоћна радника чине кориснике  школског простора и актере наставних и других активности. Просторије школе налазе се на првом спрату зграде у центру града, познате као „Гвожђар“, преко пута главне поште и уз раме Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“. Радни ритам је организован у две смене (први и трећи – други и четврти разред) које ротирају на месец дана. Располажемо са 9  наставних просторија, библиотеком, 2 магацина, наставничком зборницом и канцеларијама (2) за управу. Школа је на спољашњем вредновању (официјелни преглед школе од стране надлежног министарства) добила оцену 3 (скала вредновања је од 1 до 4), без сопствене зграде и услова који прате тај недостатак. Наша школа врло радо учествује у ваннаставним активностима и акцијама, у својој организацији или организацији других, сличних и различитих установа.

Зграда

Позиција и просторни услови зграде у којој школа ради, за број ученика који се школује и број и врсту образовних профила које школа има, након проширења и адаптације 2014 године, слободно се могу назвати одличним. Наравно, идеалне услове школа би могла имати једино изградњом простора по нормативима које прописује надлежно министарсво. У више наврата вођени су разговори са локалном самоуправом, која је јасно показивала  жељу .да проблем просторија за рад Уметничке школе у Краљеву,трајно реши. Друга, такође добра солуција о којој се размишља јесте одабир простора у власништву локалне самоуправе, који би се определио за трајну и потпуну адаптацију и прилагођавање истог важећим нормативима и преко тога модернизованом извођењу наставе.

Кратак историјат школе

Од свог оснивања 2004 па до до 2008 године, Уметничкан школа у Краљеву радила је у више зграда. За прве  две школске године колектив Машинског факултета у Краљеву уступио је неколико својих просторија а за трећу и почетак четврте, школа је изнајмила простор у Дому друштвених организација.Од 2008 године ради у просторијама на првом спрату зграде „Нови Гвожђар“.

   зграда Машинског факултета Краљево и Дом друштвених организација Краљево

У првој школској години (2004-05) свог постојања школа је на пријемном испиту имала 75 пријављених кандидата а уписала 40 ученика у четири образовна профила, три редовна и један огледни. У истој, првој години постојања, осим   отварања школе и урађеног програма огледног профила „Техничар за конзервацију и рестаурацију“, школски тим израђује, по речима тада надлежног начелника у Министарству просвете Србије, узоран пројекат, са којим исто министарство  конкурише за доделу значајних средстава од јапанске владе. Школа добија на конкурсу прво место али не и предвиђена новчана средства, која су, непознатим начином и путем, преусмерена у другом правцу.

Наредних година интересовање за упис у Уметничку школу у Краљеву расте, те, иако број основаца у Србији и Краљеву, на жалост, знатно опада, школа у два наврата, уместо планирана два, уписује по три одељења са 20 ученика. То интересовање основаца за упис у Уметничку школу у Краљеву не престаје ни данас тако да сваке године,  након пријемног испита имамо више кандидата са положеним пријемним испитом него што школа може да упише у први разред.

2014 године школа уз сагласност локалне самоуправе, адаптира простор на првом спрату зграде коју користи и тако знатно мења услове за рад, а проширењем постојећих и додавањем нових наставних просторија нарочито побољшава услове за обављање наставне активности.

Од првих матураната до данас, школа је извела десет генерација, са изузетно високим процентом уписаних на високообразовне установе у струци и на остале факултете. Не ретко, наши ученици, полажу пријемне испите на факултетима и после трећег разреда, с намером да раније крену путем студентског живота. Један број њих у томе и успева.

Пошта, са леве стране и зграда „Нови Гвожђар“ и библиотека, преко пута