Конкурс за лого Јавног предузећа „Градско стамбено“

Конкурс за лого Јавног предузећа „Градско стамбено“

      

Победник конкурса Слађана Љубић прима награду

Ово је још једана Слађанинина награда – у загрљају своје креације