Odeljenja/grupe, одељенске старешине

Школа има 8 одељења, свако je подељено у две групе (за извођење наставе на стручним предметима) 

I/1 –  група А и Б / Ликовни техничар, одељенски старешина Саша Баралић

I/2 –  група А / Техничар дизајна графике, одељенски старешина Слободан Јелић

……..група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа, одељенски старешина Слободан Јелић

 

II/1 – група А и Б / Ликовни техничар, одељенски старешина  Жељко Андријанић

II/2 – група А / Техничар дизајна графике, одељенски старешина  Радоња Ерчевић

……..група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа, одељенски старешина  Радоња Ерчевић

 

III/I –  група А и Б / Ликовни техничар, одељенски старешина Олгица Лазаревић

III/2 – група А / Техничар дизајна графике, одељенски старешина Бобан Босић

………група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа, одељенски старешина Бобан Босић

 

IV/1 – група А и Б / Ликовни техничар, одељенски старешина Алиса Матовић

IV/2 – група А / Техничар дизајна графике, одељенски старешина Станислава Поповић

………група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа, одељенски старешина Станислава Поповић

Школа се налази у улици Цара Лазара 38 у близини главне поште и Народне библиотеке

036 / 326-700

umetnicka@mts.rs