Одељење/групе, одељенске старешине

Школа има 8 одељења

 Општеобразовна настава изводи се са целим одељењем а настава на стручним предметима изводи се у групама


Први разред

I/1 – одељенски старешина Саша Баралић

          – група А  / Ликовни техничар 

          – група Б / Ликовни техничар 

 

I/2 – одељенски старешина Слободан Јелић

          – група А / Техничар дизајна графике 

          – група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа


Други разред

II/1 –  одељенски старешина  Жељко Андријанић

            – група А  / Ликовни техничар 

            – група Б / Ликовни техничар 

II/2  – одељенски старешина  Радоња Ерчевић

            – група А / Техничар дизајна графике 

            – група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа 


Трећи разред

III/I –  одељенски старешина Олгица Лазаревић

            – група А  / Ликовни техничар 

            – група Б / Ликовни техничар 

III/2 – одељенски старешина Бобан Босић

            – група А / Техничар дизајна графике 

            – група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа 


Четврти разред

IV/1 – одељенски старешина Алиса Матовић

            – група А  / Ликовни техничар 

            – група Б / Ликовни техничар 

IV/2 – одељенски старешина Станислава Поповић

            – група А / Техничар дизајна графике 

            – група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа