О пријемном испиту

О пријемном испиту

Упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности
Кандидати се уписују у школу према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању.
Кандидат може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова из сваког дела пријемног испита, односно укупно 480 бодова.
Критеријуми за оцењивање цртања јесу: композиција – 40 бодова, пропорција и карактер облика – 40 бодова, квалитет линије – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.
Критеријуми за оцењивање сликања јесу: композиција – 40 бодова, осећај за боју – 40 бодова, локални тон – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.
Критеријуми за оцењивање вајања јесу: композиција – 40 бодова, осећај за облик – 40 бодова, структурална вредност – 40 бодова и тактилност – 40 бодова.
Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности је положио пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно из свих делова пријемног испита.

 

Упис школске 2016/17 године по образовним профилима:

  • Ликовни техничар……………………………………………………………….20 ученика
  • Техничар дизајна графике……………………………………………………10 ученика
  • Техничар дизајна ентеријера и индусријског обликовања…………10 ученика

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА У УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у школи на тел. 036/326-700): петак, субота, недеља, понедељак / 20.05.2016-23.05.2016 од 9 до 14сати.
Потребна документа: пријава; лекарско уверење; извод из матичне књиге рођених
Истицање листе кандидата са распоредом полагања по учионицама: 02.06.2016. на огласној табли Уметничке школе

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

петак, субота, недеља / 03.06.2016 – 05.06.2016 од 9 сати.
Пријемни испит се састоји из три дела која се одвијају у три дана по наведеном распореду:

  • Цртање 03.06.2016. (ученици су у обавези да са собом понесу прибор за цртање, оверен лист за цртање обезбеђује уметничка школа)
  • Сликање 04.06.2016 (ученици су у обавези да са собом понесу прибор за сликање, оверен лист за сликање обезбећује уметничка школа)
  • Вајање 05.06.2016. (ученици су у обавези да са собом прибор за вајање, глину за вајање обезбећује уметничка школа)

 

Потребан документ: ђачка књижица са идентификационим бројем и овереном фотографијом (на увид при полагању сва три дана пријемног испита)

Важне напомене: ученицу су дужни да на сваки део испита (са ђачком књижицом) дођу у 8.30 часова ради прозивања; сваки део испита ради се 4 школска часа,без паузе (180 мин.); након завршеног појединачног испита ученик је у обавези да погледа распоред рада за наредни дан.
Прелиминарни резултати пријемног испита: четвртак / 09.06.2016.

Подношење и решавање евентуалних жалби на резултате испита (детаљније обавештење у школи на тел. 036/326-700): четвртак / 09.06.2016. од 8 -16 сати.
Коначни резултати пријемног испита: петак / 10.06 до 12 сати. (презентовани на огласној табли школе)
Упис ученика у школу: уторак, среда / 05.07.2016-06.07.2016.
Ученици и родитељи могу све додатне информације добити позивањем броја : 036-326-700

Школа се налази у улици Цара Лазара 38 у близини главне поште и Народне библиотеке

036 / 326-700

umetnicka@mts.rs