Помоћни радници

Вера Куч – спремачица

Светлана Тимотијевић – спремачица

Весна Ковачевић – спремачица

Дејан Дамјановић – хигијеничар; домар