Помоћни радници

Вера Куч – спремачица

Светлана Тимотијевић – спремачица

Весна Ковачевић – спремачица

Дејан Дамјановић – хигијеничар; домар

Школа се налази у улици Цара Лазара 38 у близини главне поште и Народне библиотеке

036 / 326-700

umetnicka@mts.rs