Пријемни испит

Пријемни испит

  АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА У УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

  • Пријављивање кандидата за пријемни испит – детаљније обавештење у школи на тел. 036/326-700 (Потребна документа: пријава; лекарско уверење; извод из матичне књиге рођених)
  • Истицање листе кандидата са распоредом полагања по учионицама  на огласној табли Уметничке школе

Пријемни испит се састоји из три дела која се одвијају у три дана:

  • Цртање   (ученици су у обавези да са собом понесу прибор за цртање, оверен лист за цртање обезбеђује уметничка школа)
  • Сликање   (ученици су у обавези да са собом понесу прибор за сликање, оверен лист за сликање обезбећује уметничка школа)
  • Вајање    (ученици су у обавези да са собом прибор за вајање, глину за вајање обезбећује уметничка школа)

Потребан документ: ђачка књижица са идентификационим бројем и овереном фотографијом (на увид при полагању сва три дана пријемног испита)

Важне напомене: ученицу су дужни да на сваки део испита (са ђачком књижицом) дођу у 8.30 часова ради прозивања; сваки део испита ради се 4 школска часа,без паузе (180 мин.); након завршеног појединачног испита ученик је у обавези да погледа распоред рада за наредни дан.
 Ученици и родитељи могу све додатне информације добити позивањем броја : 036-326-700

Школа се налази у улици Цара Лазара 38 у близини главне поште и Народне библиотеке

036 / 326-700

umetnicka@mts.rs