...

Како уписати средњу уметничку школу

Како уписати средњу уметничку школу

Конкурс за упис у средње школе расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Сваке године Министарство, на предлог школа и регионалних школских управа, доноси план уписа и објављије поменути конкурс ( у штампаном издању излази обично у марту или априлу месецу).

Начин уписа у ликовно-уметничке школе прописује Министарство а састоји се из две посебне етапе. Прва, провера одговарајућих специфичних способности  је пријемни испит у уменичкој школи ( на коме је максималан број бодова 480 а минимум 290, испод тога кандидат се не бодује за коначну ранг листу,тј. сматра се да није положио пријемни испит) и друга, која је заправо завршни испит који полажу сви основци матуранти а који се одвија у основним школама, на коме је могуће освојити максимум 30 бодова. Збир освојених бодова на та два испита увећан бројем остварених бодова на успех у школи (максимум 70), формира ранг листу свих заинтересованих за упис у све уметничке школе ликовног усмерења. Коначна ранг листа формира се на основу укупног броја бодова и листе жеља коју попуњавају сви кандидати. Ранг листа је јединствена за подручје целе Србије.

Пријемни испит у уметничким школама увек се планира пре полагања завршних (матурских) испита. Одвија  се три дана (три дела испита, цртање, сликање и вајање), обично задњи викенд у мају или први у јуну.

Календар уписа за сваку школску годину посебно, доноси Министарство (заједно са конкурсом за упис у средње школе).

Потребно што боље припремити се за полагање испита из све три области из који се провера способности (талента)  састоји, цртања, сликања и вајања. Пракса нам говори да су пре полагања испита устаљене припреме, провера и увежбавања техника којим ће се радити на самом испиту: цртање меканим оловкама (означене словом Б и бројем од 2-8, што је број већи то је оловка мекшег ”срца”), сликање темпера бојама (велике су разлике у квалитету – добре су оне које после сушења бојеног наноса не мењају интезитет, ”јачину”) и вајање у глини (материјали ”слични” глини нису добра замена). Исто тако, није сувишно распитати се о условима и начину полагања пријемног испита у уметничким школама – у коликим групама се испит одвија, у каквим учионицама, које су врсте поставке (модели) за цртање и сл.  Уметничка школа у Краљеву омогућава и препоручује кандидатима потпуно упознавање са свим поменутим условима и даје одговоре на сва  питања око полагања пријемног испита.

Кандидатима препоручујемо рад без треме, опуштен али озбиљан приступ полагању испита како би што боље показали свој таленат, знање и спремност за похађање ове врсте школе.

Добродошли!