Упис у средњу (уметничку) школу

Упис у средњу (уметничку) школу

Конкурс за упис у средње школе расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (даље, Министарство). Сваке године Министарство, на предлог школа и регионалних школских управа, доноси план уписа и објављије поменути конкурс ( у штампаном издању излази обично у марту или априлу месецу).

Начин уписа у ликовно-уметничке школе прописује Министарство а састоји се из две посебне етапе. Прва, провера одговарајућих специфичних способности (пријемни испит у уменичкој школи, на коме је максималан број бодова 480) и друга, која је заправо завршни испит који полажу сви основци матуранти а који се одвија у основним школама, на коме је могуће освојити максимум 30 бодова. Збир освојених бодова на та два испита увећан бројем остварених бодова на успех у школи (максимум 70), формира ранг листу свих заинтересованих за упис у све уметничке школе.

Пријемни испит у уметничким школама увек се планира пре полагања завршних (матурских) испита. Одвија  се три дана (три дела испита, цртање, сликање и вајање), обично задњи викенд у мају или први у јуну.

Календар уписа за сваку школску годину посебно, доноси Министарство (заједно са конкурсом за упис у средње школе).

Школа се налази у улици Цара Лазара 38 у близини главне поште и Народне библиотеке

036 / 326-700

umetnicka@mts.rs