...

Ликовни Техничар

Ликовни Техничар

Ликовни техничар  је профил са најширим ликовно-уметничким образовањем на средњошколском нивоу. У процесу школовања за овај образовни профил ученици добијају посебна знања из области ликовних уметности. Највише се пажње поклања цртању и сликању, али и разним зидним техникама чиме се ствара најбоља основа за наставак уметничког школовања и стваралачког рада. По завршетку средње школе ученици су оспособљени да изводе слике на разним подлогама: зиду, дасци, платну…Ово је идеалан профил за ученике који желе да наставе школовање, првенствено, на факултету ликовних уметности, потом примењених уметности и дизајна.

На овај образовни профил уписујемо највише полазника – једно одељење од 20 ученика.

При избору профила и попуњавању листе жеља треба повести рачуна о свему што утиче на даље школовање, не само у средњој школи већ, пре свега, на факултетима, тј. могућности уписа и припремљености за полагање пријемних испита на жељеним високообразовним установама.

Због великог недељног фонда часова цртања и сликања, профил Ликовни техничар даје потпуну, најбољу основу за наставак школовања на свим уметничким факултетима.

Општеобразовни предмети (година изучавања):

Српски језик (1,2,3,4)    Енглески језик (1,2,3,4)    Математика (1,2)   Физика (1,2)  Хемија (1)  Биологија (1,2)  Историја (1,2) Географија (1)    Социологија (3)   Устав и право грађана (4)   Психологија (3)    Филозофија (4)   Физичко васпитање (1,2,3,4)    Музичко (1)    Верска настава (1,2,3,4)    Грађанско васпитање (1,2,3,4)    Рачунарство и информатика (1)

Стручни предмети:

• Цртање

• Сликање

• Теорија форме

• Графика
• Фотографија
• Моделовање
• Техинке зидног сликарства
• Основи технологије конзервације
• Историја уметности
• Вишемедијска уметност
• Рачунарска графика и мултимедији