Идентитет

Идентитет

Уметничка школа у Краљеву је једна од малобројних школа у Србији која се бави образовањем  у области ликовне уметности и дизајна. Врло брзо (одмах по упису својих првих матураната на факултете), школа стиче углед, скромно речено, добре школе. Најмлађа у региону, основана је 2004 године као 10-та средњошколска установа у Краљеву. Школа уписује два одељења (40 ученика) годишње у три образовна профила:  Ликовни техничар,Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа и Техничар дизајна графике. 160 ученика, 42 наставника, 5 радника управе (директор, секретар, шеф рачуноводства, педагог, библиотекар) и 4 помоћна радника чине кориснике  школског простора и актере наставних и других активности. Просторије школе налазе се на првом спрату зграде у центру града, познате као „Гвожђар“, преко пута главне поште и уз раме Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“. Радни ритам је организован у две смене (први и трећи – други и четврти разред) које ротирају на месец дана. Располажемо са 9  наставних просторија, библиотеком, 2 магацина, наставничком зборницом и канцеларијама (2) за управу. Школа је на спољашњем вредновању (официјелни преглед школе од стране надлежног министарства) добила оцену 3 (скала вредновања је од 1 до 4), без сопствене зграде и услова који прате тај недостатак. Наша школа врло радо учествује у ваннаставним активностима и акцијама, у својој организацији или организацији других, сличних и различитих установа.

 

Школа се налази у улици Цара Лазара 38 у близини главне поште и Народне библиотеке

036 / 326-700

umetnicka@mts.rs