О пријемном испиту

О пријемном испиту

Упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности Кандидати се уписују у школу према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању. Кандидат може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова из сваког дела пријемног испита, односно укупно 480 бодова. Критеријуми…

Šablon za izradu maturskog rada |

Šablon za izradu maturskog rada |

Šablon za izradu pisanog elaborata Uputstvo za izradu maturskog rada    

RАSPОRЕD ČАSОVА

RАSPОRЕD ČАSОVА

RАSPОRЕD ČАSОVА ←klikni za pregled raspоreda Prikazani raspоred je jedna mesečna smena i važi za Septembar i svaki drugi mesec оd Septembra Raspоred za Оktоbar i svaki drugi mesec оd Оktоbra je оkrenuti septembarski. Оkretanje se vrši pо principu оgledala na liniji između zadnjeg časa prve smene i prvоg časa druge dnevne smene.

Уметничка школа у Краљеву
адреса: Цара Лазара 38
36000 Краљево
тел: 036 326 700
имејл: umetnicka@mts.rs

There is no custom code to display.