Пријемни испит

Упис школске 2016/17 године по образовним профилима:

 • Ликовни техничар……………………………………………………………….20 ученика
 • Техничар дизајна графике……………………………………………………10 ученика
 • Техничар дизајна ентеријера и индусријског обликовања…………10 ученика

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА У УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

 • Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у школи на тел. 036/326-700): петак, субота, недеља, понедељак / 20.05.2016-23.05.2016 од 9 до 14сати.

Потребна документа: пријава; лекарско уверење; извод из матичне књиге рођених

 • Истицање листе кандидата са распоредом полагања по учионицама: 02.06.2016. на огласној табли Уметничке школе

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
петак, субота, недеља / 03.06.2016 – 05.06.2016 од 9 сати.
Пријемни испит се састоји из три дела која се одвијају у три дана по наведеном распореду:

 • Цртање 03.06.2016. (ученици су у обавези да са собом понесу прибор за цртање, оверен лист за цртање обезбеђује уметничка школа)
 • Сликање 04.06.2016 (ученици су у обавези да са собом понесу прибор за сликање, оверен лист за сликање обезбећује уметничка школа)
 • Вајање 05.06.2016. (ученици су у обавези да са собом прибор за вајање, глину за вајање обезбећује уметничка школа)

Потребан документ: ђачка књижица са идентификационим бројем и овереном фотографијом (на увид при полагању сва три дана пријемног испита)

Важне напомене: ученицу су дужни да на сваки део испита (са ђачком књижицом) дођу у 8.30 часова ради прозивања; сваки део испита ради се 4 школска часа,без паузе (180 мин.); након завршеног појединачног испита ученик је у обавези да погледа распоред рада за наредни дан.
Прелиминарни резултати пријемног испита: четвртак / 09.06.2016.

 • Подношење и решавање евентуалних жалби на резултате испита (детаљније обавештење у школи на тел. 036/326-700): четвртак / 09.06.2016. од 8 -16 сати.
 • Коначни резултати пријемног испита: петак / 10.06 до 12 сати. (презентовани на огласној табли школе)
 • Упис ученика у школу: уторак, среда / 05.07.2016-06.07.2016.

Ученици и родитељи могу све додатне информације добити позивањем броја : 036-326-700

There is no custom code to display.

Уметничка школа у Краљеву
адреса: Цара Лазара 38
36000 Краљево
тел: 036 326 700
имејл: umetnicka@mts.rs