...

Техничар Дизајна Графике

Техничар Дизајна Графике

Графички дизајн је примењена уметност. Као дисциплина дизајна, графички дизајн има за задатак графичко обликовање комуникације различитих медија. Ту спадају: новине, часописи, плакати, билборди, визит картице, маркетиншке кампање производа и услуга и томе слично. У новијем значењу графички дизајн укључује графичке продукције прилагођене електронским медијима тј. интернету или телевизији и другим медијима.

Графички дизајн је уметност и професија одабира и аранжирања визуелних елемената као што су типографијафотографијаилустрацијасимболи и боје с циљем преношења неке поруке одређеној публици. Понекад се за графички дизајн користи кованица „визуелна комуникација“, којом се жели истаћи његова функција давања форме и облика информацијама. Задатак графичког дизајнера је комбиновање визуелних и вербалних елемената у једну организовану и ефикасну целину. Може се рећи да је графички дизајн колаборативна дисциплина. Писци креирају речи и слогане, фотографи и илустратори креирају визуелне елементе, типографи различите типографије, док графички дизајнер ствара композицију (целину) визуелне комуникације.

Општеобразовни предмети (година изучавања):

Српски језик (1,2,3,4)    Енглески језик (1,2,3,4)    Математика (1,2)   Физика (1,2)  Хемија (1)  Биологија (1,2)  Историја (1,2) Географија (1)   Социологија (3)    Устав и право грађана (4)    Психологија (3)    Филозофија (4)  Физичко васпитање (1,2,3,4)   Музичко (1)    Верска настава (1,2,3,4)   Грађанско васпитање (1,2,3,4)     Рачунарство и информатика (1)

Стручни предмети:

• Теорија форме
• Обликовање графике
• Графика књиге
• Плакат
• Писмо
• Фотографија
• Технологија штампе
• Цртање и сликање
• Историја уметности

 

 

 

 

 

Страница је у изради